Pantallazo control + E por lote
Facturación Tour Icon

Facturación control + E, consulta rápida de existencias por lote.

Presionar teclas control + E, consulta rápida de productos con lote